Studie zum Umgang mit Corona - Farsi

اطلاعات مورد نیاز برای شرکت کنندگان در تحقیق مطالعاتی "ترس از کرنا"

افراد در کشور آلمان به صور مختلفی‌ در مقابل گسترش ویروس کرنا و نحوهٔ جلوگیری از گسترش آن واکنش نشان میدهند. بعضی‌ افراد راحت تر با این قضیه برخورد میکنند. در اثر قانون محدود شدن رفت و آمد در مکانهای عمومی‌ و به حداقل رساندن تعداد ارتباطات، ممکن است افکار منفی‌ و احساس تنهایی‌ نیز در افراد مشاهده شود. تا کنون تحقیقی در زمینهٔ نقشِ داشتن اطلاعات در مورد این ویروس و در مورد احساسات وجود ندارد. مطالعه حاضر باید بینش اولیه ای در این زمینه ارائه دهد.

جواب دادن به سوالات زیر در این زمینه تنها ۱۰ الی‌ ۱۵ دقیقه نیاز به زمان دارد. سوالات مربوط میشوند به اطلاعات شما در مورد ویروس کرنا، میزان ترس شما در مقابل مبتلا شدن به این بیماری و تاثیر آن بر روی رفتار و سلامتی شما. شرکت در این تحقیق داوطلبانه و به صورت ناشناس می‌باشد.

اینجا میتوانید وارد پرسشنامه شوید.

اگر سوالی‌ در مورد این تحقیق داشتید، میتوانید آن را برای آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.

kananian@psych.uni-frankfurt.de

مسئولین تحقیق
Prof. Dr. Ulrich Stangier
MSc Schahryar Kananian
Email: kananian@psych.uni-frankfurt.de

Institut für Psychologie
Goethe-Universität
Varrentrappstr. 40-42
60486 Frankfurt am Main